Wyszukiwanie

Min. Cyfryzacji

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2720 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2023 poz. 792 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2020 poz. 1716 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2019 poz. 2270 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2018 poz. 761 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2017 poz. 2327 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2015 poz. 2090 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2015 poz. 1910 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
M.P. 2019 poz. 462 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 787 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych