Wyszukiwanie

Min. Edukacji Narodowej

Liczba znalezionych aktów: 23.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1055 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2017 poz. 2315 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2015 poz. 1903 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2014 poz. 1255 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 907 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 538 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 92 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1117 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.
M.P. 2018 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1113 uchylony Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2015 poz. 1077 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2014 poz. 936 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2012 poz. 911 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2012 poz. 257 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2011 nr 105 poz. 1059 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2010 nr 99 poz. 1170 uchylony Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2009 nr 22 poz. 293 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2008 nr 35 poz. 321 uchylony Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2007 nr 86 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2006 nr 56 poz. 594 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych