Wyszukiwanie

Min. Finansów

Liczba znalezionych aktów: 40.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2710 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2023 poz. 2586 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2022 poz. 939 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2021 poz. 1947 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2019 poz. 1059 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2018 poz. 464 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym
Dz.U. 2018 poz. 92 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2015 poz. 1900 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2014 poz. 1256 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 210 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1204 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 908 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1887 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1427 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 834 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 378 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 301 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 93 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1118 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie określenia siedzib okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej oraz terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i uprawnień Ministra Finansów oraz jego organów w zakresie dochodów państwa i kontroli finansowej.
M.P. 2021 poz. 1153 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 1143 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2017 poz. 164 uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2016 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 4 poz. 58 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2008 nr 48 poz. 431 uchylony Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2008 nr 4 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2002 nr 30 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-5-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 26 poz. 437 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.
M.P. 2001 nr 29 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2001 r. nr 113-11-01 o powołaniu w skład Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 29 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2001 r. nr 113-10-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 6 poz. 44 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 5 poz. 33 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na rok 1997.
M.P. 1997 nr 1 poz. 5 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Finansów.