Wyszukiwanie

Min. Funduszy i Polityki Regionalnej

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2711 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Dz.U. 2023 poz. 2593 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Dz.U. 2021 poz. 1948 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Dz.U. 2019 poz. 2263 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
M.P. 2022 poz. 948 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 279 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 743 obowiązujący Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej
M.P. 2019 poz. 1149 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych