Wyszukiwanie

Min. Infrastruktury

Liczba znalezionych aktów: 25.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2725 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2023 poz. 2588 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2021 poz. 937 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 2014 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 2006 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 1927 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 1745 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 1722 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2019 poz. 2257 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2018 poz. 176 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2018 poz. 101 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1429 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2322 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1359 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 302 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1336 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.
M.P. 2024 poz. 140 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2011 nr 101 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-14-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 95 poz. 820 obowiązujący Zarządzenie Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2008 nr 13 poz. 135 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2003 nr 12 poz. 182 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2003 nr 7 poz. 115 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2002 nr 26 poz. 438 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.