Wyszukiwanie

Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba znalezionych aktów: 38.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2706 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2023 poz. 2585 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2023 poz. 716 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2021 poz. 942 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2020 poz. 1928 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2020 poz. 1721 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2019 poz. 2258 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2018 poz. 1250 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2017 poz. 2325 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2015 poz. 1906 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2014 poz. 1261 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1486 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1599 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 915 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1433 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1125 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 305 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 99 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 33 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1034 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
M.P. 2024 poz. 74 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 1031 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 114 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 944 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 1110 uchylony Zarządzenie nr 232 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2020 poz. 170 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 1070 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 182 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2017 poz. 510 uchylony Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2016 poz. 987 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 18 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2015 poz. 331 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2011 nr 57 poz. 575 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2008 nr 22 poz. 220 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 54 poz. 616 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2006 nr 89 poz. 927 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2004 nr 34 poz. 601 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2003 nr 10 poz. 148 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi