Wyszukiwanie

Min. Sportu i Turystyki

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1946 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2017 poz. 2318 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2015 poz. 1911 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2014 poz. 1263 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2014 poz. 1067 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2013 poz. 606 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1580 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
M.P. 2022 poz. 271 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki
M.P. 2019 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki
M.P. 2016 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2008 nr 38 poz. 337 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 88 poz. 965 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych