Wyszukiwanie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 1260 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2012 poz. 1430 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1501 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
M.P. 2016 poz. 872 obowiązujący Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
M.P. 2014 poz. 582 uchylony Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
M.P. 2014 poz. 39 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
M.P. 2012 poz. 693 uchylony Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji