Search

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Number of acts found: 10.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2021 poz. 943 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
Dz.U. 2020 poz. 1757 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych
Dz.U. 2020 poz. 498 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych
Dz.U. 2019 poz. 2290 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii
Dz.U. 2019 poz. 2256 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
M.P. 2021 poz. 897 obowiązujący Zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2021 poz. 757 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury
M.P. 2021 poz. 215 uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2020 poz. 346 uchylony Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2020 poz. 1 uchylony Zarządzenie nr 275 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych