Wyszukiwanie

Ministerstwo Cyfryzacji

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1730 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji
Dz.U. 2015 poz. 2090 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2015 poz. 2077 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji
M.P. 2021 poz. 437 akt jednorazowy Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji
M.P. 2020 poz. 1189 obowiązujący Zarządzenie nr 242 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji
M.P. 2020 poz. 87 obowiązujący Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2018 poz. 477 uchylony Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2017 poz. 1013 uchylony Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2017 poz. 765 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2017 poz. 160 uchylony Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2016 poz. 972 uchylony Zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2016 poz. 412 uchylony Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2016 poz. 58 uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2015 poz. 1290 uchylony Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji