Wyszukiwanie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 2334 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2019 poz. 1194 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki
Dz.U. 2015 poz. 1903 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 742 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1404 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1367 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1019 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1997 nr 40 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.
M.P. 2018 poz. 271 uchylony Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2016 poz. 225 uchylony Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2013 poz. 1025 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2013 poz. 48 uchylony Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2012 poz. 80 uchylony Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2010 nr 21 poz. 202 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2009 nr 22 poz. 290 uchylony Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2008 nr 5 poz. 62 uchylony Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2007 nr 23 poz. 260 uchylony Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2006 nr 35 poz. 386 uchylony Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2005 nr 51 poz. 705 uchylony Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2005 nr 51 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-14-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów