Wyszukiwanie

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Liczba znalezionych aktów: 9.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1426 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 866 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1620 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
M.P. 2005 nr 10 poz. 202 uchylony Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
M.P. 2004 nr 6 poz. 113 uchylony Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
M.P. 2002 nr 61 poz. 875 uchylony Zarządzenie Nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.
M.P. 2002 nr 28 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 2002 nr 26 poz. 435 uchylony Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.