Wyszukiwanie

Ministerstwo Energii

Liczba znalezionych aktów: 10.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 2087 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii
Dz.U. 2015 poz. 2075 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Aktywów Państwowych
M.P. 2018 poz. 343 uchylony Zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
M.P. 2018 poz. 124 uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
M.P. 2017 poz. 1175 uchylony Zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
M.P. 2017 poz. 375 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
M.P. 2016 poz. 1001 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii
M.P. 2016 poz. 935 uchylony Zarządzenie nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
M.P. 2016 poz. 347 uchylony Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
M.P. 2015 poz. 1291 uchylony Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii