Wyszukiwanie

Ministerstwo Finansów

Liczba znalezionych aktów: 31.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 1900 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1020 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów.
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
Dz.U 1998 nr 76 poz. 501 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
M.P. 2022 poz. 1283 obowiązujący Zarządzenie nr 420 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2021 poz. 1183 uchylony Zarządzenie Nr 337 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2021 poz. 845 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 1068 uchylony Zarządzenie nr 217 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 868 uchylony Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 569 uchylony Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 229 uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2019 poz. 1160 uchylony Zarządzenie nr 254 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2019 poz. 425 uchylony Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2017 poz. 887 uchylony Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2017 poz. 213 uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2016 poz. 185 uchylony Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2014 poz. 504 uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2013 poz. 363 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2012 poz. 382 uchylony Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2007 nr 9 poz. 98 uchylony Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2006 nr 58 poz. 621 uchylony Zarządzenie Nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2006 nr 32 poz. 351 uchylony Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2005 nr 80 poz. 1136 uchylony Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2004 nr 56 poz. 955 uchylony Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2004 nr 5 poz. 96 obowiązujący Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2003 nr 59 poz. 929 obowiązujący Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2003 nr 18 poz. 283 obowiązujący Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2002 nr 38 poz. 602 obowiązujący Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
M.P. 2002 nr 15 poz. 248 obowiązujący Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
M.P. 2002 nr 8 poz. 150 uchylony Zarządzenie Nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.