Wyszukiwanie

Ministerstwo Infrastruktury

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 937 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 1929 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 1756 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 1733 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2019 poz. 2257 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2018 poz. 192 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1500 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1884 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury.
M.P. 2022 poz. 1040 obowiązujący Zarządzenie nr 342 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych Ministerstwa Infrastruktury w zakresie Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
M.P. 2022 poz. 748 obowiązujący Zarządzenie nr 232 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2021 poz. 1187 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2021 poz. 1105 akt jednorazowy Zarządzenie nr 241 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury
M.P. 2021 poz. 757 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury
M.P. 2020 poz. 1111 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2018 poz. 420 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2011 nr 86 poz. 899 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 62 z dnia 14 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2010 nr 52 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2009 nr 81 poz. 1025 obowiązujący Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2007 nr 90 poz. 980 obowiązujący Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2005 nr 16 poz. 274 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2004 nr 8 poz. 126 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2003 nr 45 poz. 683 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2002 nr 3 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.