Wyszukiwanie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1949 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2021 poz. 941 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 2005 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 1734 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska
M.P. 2022 poz. 790 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
M.P. 2022 poz. 400 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
M.P. 2020 poz. 1190 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 239 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
M.P. 2020 poz. 1007 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska