Wyszukiwanie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Liczba znalezionych aktów: 20.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 2255 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2019 poz. 515 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2018 poz. 1997 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2014 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2019 poz. 118 uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2017 poz. 582 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 92 uchylony Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2015 poz. 390 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2014 poz. 208 uchylony Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2014 poz. 20 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2012 poz. 905 uchylony Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2011 nr 118 poz. 1195 uchylony Zarządzenie Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2011 nr 78 poz. 787 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 58 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2011 nr 11 poz. 119 uchylony Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2010 nr 60 poz. 787 uchylony Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2008 nr 97 poz. 845 uchylony Zarządzenie Nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2008 nr 22 poz. 216 uchylony Zarządzenie Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2007 nr 71 poz. 767 uchylony Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2007 nr 3 poz. 22 uchylony Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego