Wyszukiwanie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1881 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 808 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1015 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
M.P. 2012 poz. 590 uchylony Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2011 nr 35 poz. 417 uchylony Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2010 nr 87 poz. 1027 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2010 nr 16 poz. 167 uchylony Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2009 nr 46 poz. 681 uchylony Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2007 nr 78 poz. 838 uchylony Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2007 nr 46 poz. 544 uchylony Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2006 nr 27 poz. 302 uchylony Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2002 nr 15 poz. 249 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.