Wyszukiwanie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Dz.U. 2021 poz. 1471 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Dz.U. 2020 poz. 1839 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej
Dz.U. 2020 poz. 1735 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2022 poz. 1087 obowiązujący Zarządzenie nr 355 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2021 poz. 766 obowiązujący Zarządzenie Nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2021 poz. 402 uchylony Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2020 poz. 1119 uchylony Zarządzenie nr 234 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej