Wyszukiwanie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba znalezionych aktów: 32.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1950 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2020 poz. 1930 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2015 poz. 1945 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1892 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1340 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1016 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
M.P. 2023 poz. 544 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2022 poz. 1012 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 340 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2022 poz. 700 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 206 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2022 poz. 135 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2021 poz. 344 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2020 poz. 230 uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2019 poz. 727 uchylony Zarządzenie nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2018 poz. 494 uchylony Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2016 poz. 1097 uchylony Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2015 poz. 1146 uchylony Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2014 poz. 942 uchylony Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2014 poz. 285 uchylony Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2011 nr 23 poz. 255 uchylony Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2010 nr 46 poz. 638 uchylony Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2007 nr 38 poz. 434 uchylony Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2007 nr 3 poz. 23 uchylony Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2006 nr 10 poz. 137 uchylony Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2005 nr 53 poz. 732 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2005 nr 11 poz. 226 uchylony Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2004 nr 33 poz. 589 uchylony Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2003 nr 52 poz. 833 uchylony Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2003 nr 45 poz. 684 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2002 nr 19 poz. 339 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
M.P. 2002 nr 3 poz. 58 uchylony Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.