Wyszukiwanie

Ministerstwo Rozwoju

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 2291 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju
Dz.U. 2017 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi
Dz.U. 2015 poz. 2076 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki
M.P. 2020 poz. 75 obowiązujący Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
M.P. 2019 poz. 779 obowiązujący Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rozwoju
M.P. 2017 poz. 1017 uznany za uchylony Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
M.P. 2017 poz. 864 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
M.P. 2017 poz. 309 uznany za uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
M.P. 2017 poz. 23 obowiązujący Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Gospodarki oraz przekształconego Ministerstwa Rozwoju
M.P. 2016 poz. 599 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie sprawozdawczości
M.P. 2016 poz. 98 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
M.P. 2016 poz. 63 obowiązujący Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności