Wyszukiwanie

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 1390 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
M.P. 2012 poz. 971 obowiązujący Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2011 nr 50 poz. 556 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2009 nr 34 poz. 504 uchylony Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2008 nr 63 poz. 554 uchylony Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2008 nr 10 poz. 113 uchylony Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2007 nr 64 poz. 728 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie komitetów monitorujących
M.P. 2007 nr 46 poz. 545 uchylony Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2007 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2006 nr 39 poz. 431 uchylony Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2005 nr 79 poz. 1123 uchylony Zarządzenie Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego