Wyszukiwanie

Ministerstwo Sportu

Liczba znalezionych aktów: 10.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1932 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
Dz.U. 2021 poz. 359 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu
Dz.U. 2019 poz. 2292 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
Dz.U. 2019 poz. 2253 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 952 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1368 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
M.P. 2021 poz. 433 akt jednorazowy Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Sportu
M.P. 2020 poz. 258 uchylony Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu
M.P. 2006 nr 13 poz. 177 uchylony Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu
M.P. 2005 nr 51 poz. 706 uchylony Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu