Wyszukiwanie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Liczba znalezionych aktów: 33.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1737 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza
Dz.U. 2020 poz. 407 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2019 poz. 2260 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 927 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zakresu czynności konsula w tych sprawach
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1344 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1025 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 810 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1997 nr 69 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
M.P. 2022 poz. 966 obowiązujący Zarządzenie nr 331 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2021 poz. 614 obowiązujący Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2020 poz. 919 obowiązujący Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2020 poz. 345 obowiązujący Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2019 poz. 879 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 410 obowiązujący Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2018 poz. 324 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 943 obowiązujący Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2016 poz. 827 obowiązujący Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2015 poz. 812 obowiązujący Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2014 poz. 239 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2012 poz. 443 obowiązujący Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2010 nr 90 poz. 1050 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 85 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2009 nr 81 poz. 1023 uchylony Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2005 nr 84 poz. 1217 uchylony Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2005 nr 41 poz. 551 uchylony Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2005 nr 17 poz. 289 uchylony Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2003 nr 59 poz. 930 uchylony Zarządzenie Nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2003 nr 41 poz. 599 uchylony Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2002 nr 28 poz. 456 uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
M.P. 1935 nr 225 poz. 263 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
M.P. 1931 nr 48 poz. 76 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych