Wyszukiwanie

Nigeria

Liczba znalezionych aktów: 17.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 129 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 229 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1969 r. dotyczące przystąpienia Nigerii do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie przystąpienia Tunisu do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w sprawie uczestnictwa Nigerii w powyższej konwencji.
Dz.U. 1962 nr 29 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Hiszpanię i Nigerię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Cypru, Federacji Nigerii i Republiki Senegalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 470 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na Nigerię i Sierra Leone konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.
M.P. 2018 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 110.29.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.79.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.19.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.17.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-21-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 75 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2002 nr 1 poz. 1 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2001 r. nr Z. 110-89-01 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.