Wyszukiwanie

Nowa Zelandia

Liczba znalezionych aktów: 40.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1835 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.
Dz.U. 2022 poz. 1834 obowiązujący Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 5 października 2016 r.
Dz.U. 2020 poz. 1082 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.
Dz.U. 2018 poz. 2327 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 452 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczącym Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisanym w Warszawie dnia 18 listopada 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 451 obowiązujący Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczące Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisane w Warszawie dnia 18 listopada 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 450 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 449 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisana w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1387 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1823 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1822 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa Węgierskiej Republiki Ludowej, Nowej Zelandii i Maroka w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Nową Zelandię Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 470 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. dotyczącej bezrobocia.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 444 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 10 lipca 1920 r. w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 443 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1938 r. dotyczącej umowy najmu marynarzy.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 442 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 441 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 357 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 639 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1928 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.
M.P. 2020 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. nr 110.40.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.32.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 717 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o komunikacji lotniczej, podpisaną w Auckland dnia 22 sierpnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 716 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o komunikacji lotniczej, podpisana w Auckland dnia 22 sierpnia 2018 r.
M.P. 2016 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 313 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisana w Warszawie dnia 21 października 2015 r.
M.P. 2014 poz. 940 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii polskich dzieci i ich opiekunów
M.P. 2009 nr 81 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-30-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1002 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2009 r. nr 100-29-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 93 poz. 1021 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 14 czerwca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Nowej Zelandii o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego
M.P. 2007 nr 93 poz. 1020 obowiązujący Porozumienie z dnia 14 czerwca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Nowej Zelandii o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego
M.P. 2004 nr 36 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-36-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-24-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 12 poz. 168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. nr Z. 110-2-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 5 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr Z. 110-2-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.