Wyszukiwanie

Oman

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Nigru do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. oraz w sprawie przystąpienia Omanu do wyżej wymienionej konwencji.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przystąpienia Sułtanatu Omanu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii i Oman Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn, Katar i Oman Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia Kataru, Bahrajnu, Bhutanu, Omanu i Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Sułtanat Omanu Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
M.P. 2023 poz. 1352 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Sułtanatu Omanu o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 13 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1351 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Sułtanatu Omanu o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 13 czerwca 2023 r.
M.P. 2022 poz. 1230 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.45.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.24.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 245 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2018 r. nr 110.8.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie nr 110.82.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej