Wyszukiwanie

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin

Liczba znalezionych aktów: 6.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 780 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 977 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.
Dz.U. 1998 nr 83 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
M.P. 1996 nr 10 poz. 107 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 lutego 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.