Wyszukiwanie

Państwowa Rada Górnictwa

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 186 uchylony Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1978 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113 uchylony Dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo Górnicze.
M.P. 1956 nr 48 poz. 560 Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1956 r. w sprawie regulaminu Państwowej Rady Górnictwa.