Wyszukiwanie

Panama

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Panamy, podpisanej w Panamie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 64 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Panamy, podpisana w Panamie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. oraz Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 230 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewozowych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Zjednoczoną Republikę Arabską, Jordanię i Panamę Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Panamy do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 578 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Panamy do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
M.P. 2017 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.49.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.46.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 814 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.
M.P. 2017 poz. 813 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie nr 110.50.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie nr 110.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 78 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2009 r. nr 110-24-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-17-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1158 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr Z. 110-31-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-25-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 8 poz. 124 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.
M.P. 2003 nr 8 poz. 123 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.
M.P. 2002 nr 57 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-66-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.