Wyszukiwanie

Paragwaj

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Republiki Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Paragwaj i Lesotho znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez Trynidad i Tobago znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Chile, Argentynę, Paragwaj i Liban Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
M.P. 2019 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.11.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.71.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-33-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 36 poz. 328 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Republiki Paragwaju o współpracy w dziedzinie w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Asuncion dnia 3 kwietnia 2006 r.
M.P. 2008 nr 36 poz. 327 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Paragwaju o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki
M.P. 2005 nr 36 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2005 r. nr Z.110-32-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej