Search

Politechnika Warszawska

Number of acts found: 14.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach Warszawskiej i Łódzkiej.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej na Wydział Ruchu Kolejowego.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 maja 1949 r. w sprawie otwarcia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej i utworzeniu katedr na tym Wydziale.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 25 uchylony Ustawa z dnia 13 stycznia 1920 r. w sprawie zmian w dekrecie z dnia 8 stycznia 1919 r. o mianowaniu pierwszego składu profesorów w politechnice warszawskiej.
M.P. 1954 nr 7 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 1953 r. w sprawie warunków ukończenia studiów II stopnia na Politechnikach Gdańskiej, Łódzkiej, Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, Warszawskiej, Wrocławskiej, w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz na wydziałach politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej.
M.P. 1953 nr 53 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 maja 1953 r. w sprawie przemianowania Wydziału Agromechanicznego na Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1953 nr 19 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 1953 r. w sprawie likwidacji Kursu Budownictwa Przemysłowego przy Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 listopada 1952 r. zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1948 r. w sprawie utworzenia kursu hydrograficznego przy Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 1952 r. w sprawie utworzenia katedry na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1952 nr 35 poz. 521 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 1952 r. w sprawie przemianowania katedr na Politechnice Warszawskiej.