Wyszukiwanie

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 532 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2021 poz. 414 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2020 poz. 1187 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2020 poz. 720 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2019 poz. 1965 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2016 poz. 1975 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2015 poz. 1421 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2015 poz. 1386 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2014 poz. 1225 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2014 poz. 508 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2013 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1333 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1697 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2205 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 848 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 777 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.