Search

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Number of acts found: 27.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 200 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania.
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489 uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1166 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzeania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 646 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1994 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie określenia liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1995 nr 64 poz. 704 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz ich maksymalnej wysokości.
M.P. 1995 nr 54 poz. 595 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1995 nr 36 poz. 431 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1995 nr 4 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1994 nr 58 poz. 499 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1994 nr 12 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1993 nr 68 poz. 604 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.