Wyszukiwanie

Rada Legislacyjna

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1818 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie Rady Legislacyjnej
Dz.U. 2021 poz. 2341 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Rady Legislacyjnej
Dz.U. 2021 poz. 1535 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 21 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 925 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1035 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie sposobu finansowania i obsługi organów pomocniczych, opiniodawczo-doradczych wspólnych tworzonych lub powoływanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 6 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1993 nr 4 poz. 14 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1989 nr 39 poz. 307 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie skrócenia kadencji Rady Legislacyjnej.
M.P. 1984 nr 10 poz. 66 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.