Search

Rada Mediów Narodowych

Number of acts found: 19.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2021 poz. 692 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Mediów Narodowych
Dz.U. 2020 poz. 1738 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych
Dz.U. 2016 poz. 929 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych
M.P. 2021 poz. 769 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku
M.P. 2021 poz. 720 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 1196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1131.40.2020 o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 1019 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2020 r. nr 1131.35.2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 995 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 757 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku
M.P. 2019 poz. 977 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2019 poz. 692 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.
M.P. 2018 poz. 948 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2018 poz. 691 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 759 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2017 poz. 645 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.
M.P. 2016 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 734 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 733 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 732 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych