Search

Rada Społeczno-Gospodarcza

Number of acts found: 9.

Position PDFStatus Title
M.P. 1988 nr 32 poz. 283 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie rad społeczno-gospodarczych przy wojewódzkich radach narodowych.
M.P. 1988 nr 18 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1988 nr 18 poz. 153 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1986 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1985 nr 33 poz. 225 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1985 nr 33 poz. 224 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1983 nr 17 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 67 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 66 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie utworzenia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.