Wyszukiwanie

Sudan

Liczba znalezionych aktów: 26.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Sudanu oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Sudan Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Sudan oraz Trynidad i Tobago Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Sudan Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1970 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 394 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Sudan Konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1957 r. w sprawie złożenia przez Rumunię, Finlandię, Maroko, Tunis i Sudan dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 859 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1932 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do konwencji międzynarodowej z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 650 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Sudan przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1928 nr 9 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Salvador, Holandję, Sudan, Bułgarię, Czechosłowację, Siam, Francję i Austrję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
M.P. 2020 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2020 r. nr 110.43.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.13.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 382 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.7.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1049 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.59.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 737 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.43.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 110.57.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.9.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1111 akt indywidualny Postanowienie nr 110.64.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 89 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-72-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-67-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 62 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-45-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1161 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia normujące stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2005 nr 24 poz. 346 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu