Search

Włochy

Number of acts found: 85.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2019 poz. 597 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 2019 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2017 poz. 603 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r.
Dz.U. 2015 poz. 1762 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.
Dz.U. 2015 poz. 1761 obowiązujący Traktat między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiający Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzony w Velsen dnia 18 października 2007 r.
Dz.U. 2013 poz. 1259 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej postanowień tytułu V Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.
Dz.U. 2013 poz. 1258 obowiązujący Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzony w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1094 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1093 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1708 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1707 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 197 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 196 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 548 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o ratyfikacji traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 708 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowenii, republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 227 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 października 1991 r.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 226 obowiązujący Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzony w Warszawie dnia 11 października 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 390 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 389 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 158 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r.
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 157 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 10 maja 1989 r.
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 100 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 99 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 98 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 97 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 375 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 października 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzonej w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 374 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzona w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 115 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 1982 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Rzymie dnia 16 maja 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 114 obowiązujący Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Rzymie dnia 16 maja 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 142 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 141 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 38 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej i powietrznej, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 37 uznany za uchylony Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej i powietrznej, sporządzona w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 36 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 126 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Syrii i Włoch do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na księstwo Liechtenstein.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 240 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie wypowiedzenia przez Włochy Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 105 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzonej w Warszawie dnia 25 marca 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 104 wygaśnięcie aktu Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzona w Warszawie dnia 25 marca 1965 r.
Dz.U. 1964 nr 24 poz. 161 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 czerwca 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Włochy Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1953 nr 40 poz. 177 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 1953 r. w sprawie wypowiedzenia przez Monako i Włochy konwencji genewskiej z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 332 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 266 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 174 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Włochami w formie not wymienionych w Rzymie dnia 7 czerwca 1937 r., dotyczącego działalności włoskich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 173 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Włochami w sprawie działalności włoskich Towarzystw Ubezpieczeń, podpisane w Rzymie dnia 7 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 czerwca 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-włoskim.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 307 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 299 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 318 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanej w Rzymie dnia 10 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 317 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisana w Rzymie dnia 10 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 202 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy i protokółu z dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 511 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1935 r. w sprawie wykonania art. 16 Statutu Ligi Narodów.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 48 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanego w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej.
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 47 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisany w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 16 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 449 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pomierzaniu statków żeglugi śródlądowej, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 240 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Wielką Brytanję i Irlandję Północną oraz przez Włochy dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., i w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Meksyku do powyższej konwencji wraz z protokółem dodatkowym.
Dz.U. 1932 nr 9 poz. 56 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Włochami dotyczące uregulowania długu powstałego z kosztów okupacji terytorjów plebiscytowych Górnego Śląska, Kwidzynia i Olsztyna, podpisane w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 367 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Włoski rozciągnięcia konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. na kolonje i posiadłości włoskie.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 270 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Włochami, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 147 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1931 nr 8 poz. 42 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, zawartej między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisanej w Wiedniu dnia 30 listopada 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 8 poz. 41 wygaśnięcie aktu Konwencja zawarta między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisana w Wiedniu 30 listopada 1923 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 575 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Włoch, Danji, Francji, Węgier, Łotwy, Szwajcarji, Hiszpanji, Portugalji, Norwegji, Bułgarji i Estonji Konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt dnia 5 czerwca 1925 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 502 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie, dnia 6 kwietnia 1922 roku.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 501 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisana w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1929 nr 5 poz. 46 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 roku.
Dz.U. 1923 nr 29 poz. 182 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej między Polską a Włochami, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 roku.
Dz.U. 1923 nr 29 poz. 181 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa polsko-włoska, podpisana w Genui dnia 12 maja 1922 r. - zatwierdzona ustawą z dnia 28 lipca 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 639 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-włoskiej konwencji handlowej, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 r.
M.P. 2019 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.22.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.68.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1069 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisanym w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 1068 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisane w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.
M.P. 2017 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.44.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 802 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisaną w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 801 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisana w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 22 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Gwarancyjną między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umową o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
M.P. 2012 poz. 21 obowiązujący Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
M.P. 2010 nr 70 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-52-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-31-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 25 poz. 270 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie wejścia w życie Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Włoskiej w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych, podpisanego w Warszawie dnia 12 marca 1999 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 269 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Włoskiej w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych, podpisane w Warszawie dnia 12 marca 1999 r.
M.P. 1937 nr 132 poz. 214 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-włoskiego
M.P. 1935 nr 264 poz. 328 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 listopada 1935 r. L. D. IV. 31865/3/35 w sprawie wykonania rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1935 r. o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.