Wyszukiwanie

badania laboratoryjne

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 363 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie badań strażaków na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka
Dz.U. 2023 poz. 330 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka
Dz.U. 2023 poz. 329 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Straży Granicznej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka
Dz.U. 2023 poz. 328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie badań policjantów na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka
Dz.U. 2023 poz. 317 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika
Dz.U. 2018 poz. 2472 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
Dz.U. 2018 poz. 715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie badań funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na zawartość środka odurzającego lub innych podobnie działających substancji lub środka
Dz.U. 2015 poz. 2153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości.
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1961 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości.