Wyszukiwanie

browary

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1669 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1967 nr 31 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego.
Dz.U. 1930 nr 56 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie ochrony nazwy regjonalnej "piwo grodziskie".
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o zakazie używania czeskosłowackich nazw regionalnych.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 337 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 336 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 14 czerwca 1921 r. w sprawie zwiększenia przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Kongresówki i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
M.P. 1976 nr 16 poz. 75 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży piwa między jednostkami gospodarki uspołecznionej.