Wyszukiwanie

ekstradycja

Liczba znalezionych aktów: 66.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1504 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.
Dz.U. 2018 poz. 1989 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2018 poz. 1988 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1293 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt SK 6/10
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r. zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 501 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycząca stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r. zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1424 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1423 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1697 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471 obowiązujący Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1305 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1304 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2452 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisanej w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2451 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisana w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2405 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1955 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1923 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.
Dz.U. 2004 nr 16 poz. 146 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1835 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 921 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzonej w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 51 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzona w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1067 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1066 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 229 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji.
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 364 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., sporządzonej w Jaworzynie Tatrzańskiej dnia 23 sierpnia 1996 r.
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 363 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., sporządzona w Jaworzynie Tatrzańskiej dnia 23 sierpnia 1996 r.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 390 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 389 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonej w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 307 obowiązujący Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r., Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. i Drugi protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 128 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r.
Dz.U. 1991 nr 52 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Ankarze dnia 9 stycznia 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 52 poz. 224 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Ankarze dnia 9 stycznia 1989 r.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisanej w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 46 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisana w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 535 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję konwencji o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisanego w Bernie dnia 19 listopada 1937 r.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 19 wygaśnięcie aktu Traktat o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisany w Bernie dnia 19 listopada 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 501 wygaśnięcie aktu Konwencja o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisana w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. dodatkowego traktatu Ekstradycyjnego do traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 319 wygaśnięcie aktu Dodatkowy traktat ekstradycyjny podpisany w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. do traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 145 wygaśnięcie aktu Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 40 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji dodatkowego traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 461 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do Traktatu Ekstradycyjnego z dnia 22 listopada 1927 r. między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 125 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 564 obowiązujący Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgji, podpisana w Brukseli, dnia 13 maja 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 455 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanych wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 454 wygaśnięcie aktu Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 114 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 492 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 491 wygaśnięcie aktu Traktat Ekstradycyjny między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisany w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 roku.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 372 wygaśnięcie aktu Traktat ekstradycyjny między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Warszawie dnia 22 listopada 1927 roku (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 230 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 roku.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 57 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 stycznia 1929 r. w sprawie ratyfikacji traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.
M.P. 2007 nr 34 poz. 391 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii w sprawie wykonania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanego w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r.
M.P. 2007 nr 34 poz. 390 obowiązujący Protokół między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii w sprawie wykonania Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia
M.P. 2007 nr 34 poz. 389 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Lublanie dnia 28 sierpnia 1996 r.
M.P. 2007 nr 34 poz. 388 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia
M.P. 1947 nr 27 poz. 237 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 października 1946 r. o odznaczeniach oficerów Wojsk Amerykańskich za pomoc okazaną Polskiej Misji Wojskowej przy ekstradycji i zorganizowaniu transportów niemieckich przestępców wojennych.