Wyszukiwanie

elektryfikacja wsi

Liczba znalezionych aktów: 21.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 480 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. akt K 4/09
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 135 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1954 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Finansów z dnia 29 września 1950 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na cele powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 256 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 391 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o popieraniu elektryfikacji na obszar województwa śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o przedłużeniu terminu do występowania o stwierdzenie prawa do ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 marca 1937 r. o ustaleniu okręgów elektryfikacyjnych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 633 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji.
M.P. 1990 nr 13 poz. 98 uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty elektryfikacyjnej pobieranej przy powszechnej elektryfikacji wsi.
M.P. 1988 nr 13 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsi.
M.P. 1988 nr 9 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie opłaty elektryfikacyjnej pobieranej przy powszechnej elektryfikacji wsi.
M.P. 1973 nr 13 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsi i osiedli.
M.P. 1973 nr 10 poz. 59 uchylony Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1962 nr 35 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsi i osiedli.
M.P. 1962 nr 35 poz. 164 uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1961 nr 63 poz. 272 uchylony Uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 480 z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1959 nr 103 poz. 554 uchylony Uchwała nr 480 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1959 nr 72 poz. 382 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 maja 1959 r. w sprawie zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsi i osiedli.
M.P. 1937 nr 291 poz. 455 Decyzja Ministra Przemysłu i Handlu po porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych oraz Ministrem Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 1937 r. ustalająca prawo do ulg podatkowych "Elektrowni", Sp. z ogr. odp. w Monasterzyskach
M.P. 1934 nr 159 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie korzystania z ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku o popieraniu elektryfikacji.