Wyszukiwanie

fundusz stypendialny

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2012 poz. 1533 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1796 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 380 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 163 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1987 r. w sprawie funduszu stypendialnego dla osób podejmujących studia prawnicze i zobowiązujących się do pracy w sądach powszechnych.
M.P. 1987 nr 6 poz. 41 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie zasad, trybu tworzenia i wykorzystywania funduszu stypendialnego w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz warunków przyznawania stypendiów z tego funduszu.