Wyszukiwanie

harcerstwo

Liczba znalezionych aktów: 19.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
Dz.U. 1959 nr 44 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
M.P. 2018 poz. 11 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa
M.P. 2011 nr 50 poz. 550 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. upamiętniająca 100-lecie polskiego harcerstwa
M.P. 2011 nr 47 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 45 poz. 494 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce
M.P. 2010 nr 39 poz. 540 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 1989 nr 10 poz. 82 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1981 nr 19 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1977 nr 31 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1975 nr 31 poz. 194 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1969 nr 37 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1965 nr 28 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1965 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1959 nr 85 poz. 451 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1959 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1959 nr 55 poz. 260 uchylony wykazem Zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1959 r. w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji w wyboru z Związku Harcerstwa Polskiego.
M.P. 1947 nr 71 poz. 481 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1946 r. o odznaczeniu Związku Harcerstwa Polskiego za działalność konspiracyjną w okresie okupacji i ofiarną pracę na polu społeczno-wychowawczym.
M.P. 1947 nr 25 poz. 168 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach na wniosek Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego.
M.P. 1936 nr 92 poz. 173 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Związek Harcerstwa Polskiego".