Wyszukiwanie

indeksacja

Liczba znalezionych aktów: 9.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 984 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 394 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.
M.P. 1989 nr 42 poz. 341 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 1989 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.
M.P. 1989 nr 38 poz. 303 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 listopada 1989 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen w październiku 1989 r.
M.P. 1989 nr 37 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać stosowane w uspołecznionych jednostkach organizacyjnych środki ochrony wartości pieniężnych.
M.P. 1989 nr 35 poz. 282 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1989 r. w sprawie wysokości wskaźnika indeksacyjnego.
M.P. 1989 nr 27 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 1989 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać stosowane w uspołecznionych jednostkach organizacyjnych środki ochrony wartości pieniężnych.
M.P. 1989 nr 26 poz. 201 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie aktualnej sytuacji dochodowej ludności.