Wyszukiwanie

izby rzemieślnicze

Liczba znalezionych aktów: 61.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 2468 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Dz.U. 2017 poz. 1607 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Dz.U. 2012 poz. 1117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 278 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestrów cechów, izb rzemieślniczych oraz Związku Rzemiosła Polskiego.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 89 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniająca ustawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie rejestracji statutów izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie rejestracji cechów.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 40 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 stycznia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 20 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 stycznia 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku.
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 396 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o przedłużeniu kadencji izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 87 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lutego 1939 r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1938 r. o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Włocławka do Płocka.
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Grudziądza do Torunia.
Dz.U. 1934 nr 19 poz. 157 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 lutego 1934 r. o ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 r. o ustaleniu granic okręgów i siedzib izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1933 r. o zniesieniu Izby rzemieślniczej w Bydgoszczy i o zmianach w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu izb rzemieślniczych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 780 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie wyborów do izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1932 r. o wykonaniu ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 300 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. w sprawie zmiany obowiązującej w województwach: krakowskiem, lwowskiem, stanisławowskiem i tarnopolskiem oraz w cieszyńskiej części województwa śląskiego ustawy z dnia 29 czerwca 1868 r. o organizacji izb handlowych i przemysłowych.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1003 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu izb rzemieślniczych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 771 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1925 r. w sprawie dodatków do świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na rzecz izb handlowych i przemysłowych (przemysłowo-handlowych, handlowych), izb rzemieślniczych, oraz powstałych na zasadzie austrjackiej ustawy przemysłowej związków stowarzyszeń przemysłowych i rękodzielniczych, spełniających funkcje izb handlowo-przemysłowych lub rękodzielniczych.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 czerwca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Izby Rękodzielniczej w Katowicach.
M.P. 1977 nr 25 poz. 123 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 20 września 1977 r. Karta praw i obowiązków rzemieślnika.
M.P. 1977 nr 24 poz. 121 uchylony wykazem Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1977 r. w sprawie rozwoju rzemiosł artystycznych.
M.P. 1972 nr 56 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 315 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania Centralnego Związku Rzemiosła i Izb Rzemieślniczych z organami administracji państwowej i Naczelną Radą Spółdzielczą.
M.P. 1945 nr 2 poz. 9 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 19 kwietnia 1945 r. w przedmiocie podziału części opłat z kart rejestracyjnych na rzecz izb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych
M.P. 1939 nr 82 poz. 185 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Łodzi
M.P. 1939 nr 63 poz. 126 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Katowicach.
M.P. 1939 nr 61 poz. 120 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Łodzi.
M.P. 1939 nr 61 poz. 119 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Płocku.
M.P. 1939 nr 60 poz. 118 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Lublinie.
M.P. 1939 nr 60 poz. 117 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Kielcach.
M.P. 1939 nr 60 poz. 116 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Białymstoku
M.P. 1936 nr 155 poz. 276 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 czerwca1936 r. o zmianie nazwy "Izba Rzemieślnicza w Grudziądzu" na "Izba Rzemieślnicza w Toruniu".
M.P. 1934 nr 285 poz. 393 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1934 r. o powołaniu składu zarządu i komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1934 nr 85 poz. 126 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 kwietnia 1934 r. o wyznaczeniu terminu wyborów do izb rzemieślniczych.
M.P. 1934 nr 46 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Grudziądzu
M.P. 1934 nr 39 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Stanisławowie
M.P. 1934 nr 36 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Łucku
M.P. 1934 nr 33 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Lublinie
M.P. 1934 nr 29 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Wilnie
M.P. 1934 nr 22 poz. 34 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej we Lwowie
M.P. 1934 nr 18 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Nowogródku.
M.P. 1934 nr 15 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Brześciu n/Bugiem.
M.P. 1934 nr 12 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Kielcach.
M.P. 1934 nr 8 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Białymstoku.
M.P. 1934 nr 5 poz. 11 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 4 poz. 10 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Krakowie.
M.P. 1934 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1933 r. o powołaniu składu zarządu Związku izb rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1933 nr 295 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 r. o nadanie statutu Związkowi izb rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w m. st. Warszawie.
M.P. 1932 nr 289 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1932 r.
M.P. 1930 nr 72 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1930 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Warszawie