Wyszukiwanie

izby skarbowe

Liczba znalezionych aktów: 36.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 312 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2016 poz. 2258 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 2253 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej
Dz.U. 2016 poz. 955 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 954 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej
Dz.U. 2015 poz. 2366 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej
Dz.U. 2015 poz. 2331 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej
Dz.U. 2015 poz. 2184 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1939 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej
Dz.U. 2015 poz. 1935 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej
Dz.U. 2015 poz. 1269 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
Dz.U. 2015 poz. 523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2013 poz. 1441 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2013 poz. 1299 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia
Dz.U. 2013 poz. 1184 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1486 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 815 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgu Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 182 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach.
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 821 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1934 r. o wykonaniu Ordynacji Podatkowej.
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 701 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1930 r. w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiej Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 235 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1930 r. w sprawie utworzenia izby skarbowej w Nowogródku.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 790 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1928 r. o przyznaniu koncesjonowanym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kredytu na pobór tych wyrobów oraz o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
M.P. 2013 poz. 831 obowiązujący Ogłoszenie Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2013 r. w sprawie listy przedsiębiorców, którym została wydana decyzja o zakończeniu restrukturyzacji
M.P. 1997 nr 7 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1939 nr 78 poz. 178 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1939 r. o ustaleniu wewnętrznego podziału izb skarbowych i podległych im urzędów na jednostki organizacyjne oraz o zakresie działania tych jednostek.
M.P. 1931 nr 73 poz. 116 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia pp. 16,17, par. 78 przepisów rachunkowo-kasowych.