Wyszukiwanie

karty zgonu

Liczba znalezionych aktów: 17.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2839 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu
Dz.U. 2021 poz. 1448 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu
Dz.U. 2019 poz. 1085 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu
Dz.U. 2017 poz. 2305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
Dz.U. 2017 poz. 2220 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu
Dz.U. 2015 poz. 231 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu
Dz.U. 2015 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
M.P. 2023 poz. 244 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 2022 poz. 272 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 2021 poz. 767 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 1971 nr 52 poz. 338 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.
M.P. 1971 nr 3 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.
M.P. 1963 nr 6 poz. 33 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1962 r. w sprawie zasad wpisywania przyczyn zgonu w kartach zgonu.
M.P. 1962 nr 77 poz. 357 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 września 1962 r. w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.