Wyszukiwanie

kościół katolicki

Liczba znalezionych aktów: 203.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 709 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Stowarzyszenie Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
Dz.U. 2024 poz. 638 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi
Dz.U. 2024 poz. 450 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Centrum Dzieł Diecezji Opolskiej "DRACHMA"
Dz.U. 2024 poz. 392 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej
Dz.U. 2024 poz. 391 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej"
Dz.U. 2024 poz. 216 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA
Dz.U. 2023 poz. 1966 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 1782 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
Dz.U. 2023 poz. 1781 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat ds. Misji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści)
Dz.U. 2023 poz. 1753 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej
Dz.U. 2023 poz. 1214 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Dom Miłosiernego Samarytanina
Dz.U. 2023 poz. 51 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 47 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 8 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1950 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Wrocławskiej
Dz.U. 2022 poz. 1067 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki
Dz.U. 2022 poz. 802 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"
Dz.U. 2022 poz. 555 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Wydawnictwo "Jedność"
Dz.U. 2022 poz. 238 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu św. Jana Pawła II w Katowicach
Dz.U. 2021 poz. 2279 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Wspólnota Kontemplacyjna Słudzy Ducha Pocieszyciela"
Dz.U. 2021 poz. 1492 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Loyola - Dzieła Jezuickie"
Dz.U. 2021 poz. 1365 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Dz.U. 2021 poz. 1027 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Przymierza - Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów"
Dz.U. 2021 poz. 113 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych
Dz.U. 2021 poz. 109 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury
Dz.U. 2020 poz. 2374 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Dz.U. 2020 poz. 1760 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach
Dz.U. 2020 poz. 867 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Ducha Świętego
Dz.U. 2020 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi NIEDZIELA
Dz.U. 2019 poz. 1992 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu
Dz.U. 2019 poz. 1381 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Dz.U. 2019 poz. 1347 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1032 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2019 poz. 524 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej"
Dz.U. 2018 poz. 2462 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny"
Dz.U. 2018 poz. 2007 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX"
Dz.U. 2018 poz. 2004 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"
Dz.U. 2018 poz. 1721 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej
Dz.U. 2018 poz. 1299 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej
Dz.U. 2018 poz. 961 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe"
Dz.U. 2018 poz. 380 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 1513 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie
Dz.U. 2017 poz. 1422 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu "Pueri Cantores Lublinenses"
Dz.U. 2017 poz. 1406 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej
Dz.U. 2017 poz. 1151 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej
Dz.U. 2017 poz. 1147 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
Dz.U. 2017 poz. 693 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"
Dz.U. 2017 poz. 688 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny"
Dz.U. 2017 poz. 272 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej
Dz.U. 2016 poz. 1953 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Duży Dom"
Dz.U. 2016 poz. 1641 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Nadzieja"
Dz.U. 2016 poz. 1223 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia
Dz.U. 2016 poz. 1185 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Dz.U. 2016 poz. 1081 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016
Dz.U. 2016 poz. 983 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach
Dz.U. 2016 poz. 850 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Wzrastanie" w Katowicach
Dz.U. 2016 poz. 574 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie
Dz.U. 2016 poz. 505 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum"
Dz.U. 2016 poz. 453 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska
Dz.U. 2015 poz. 2134 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu
Dz.U. 2015 poz. 1698 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu
Dz.U. 2015 poz. 1683 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów
Dz.U. 2015 poz. 1540 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
Dz.U. 2015 poz. 1426 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej
Dz.U. 2015 poz. 1383 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli
Dz.U. 2015 poz. 163 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2014 poz. 1527 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów - Verbinum
Dz.U. 2014 poz. 1498 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów
Dz.U. 2014 poz. 1216 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media
Dz.U. 2014 poz. 552 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi "Patrimonium"
Dz.U. 2014 poz. 449 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Więź" z siedzibą w Tczewie
Dz.U. 2014 poz. 362 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej
Dz.U. 2014 poz. 33 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty
Dz.U. 2013 poz. 1598 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach
Dz.U. 2013 poz. 1597 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2013 poz. 1242 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu
Dz.U. 2013 poz. 1241 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Świętego Jerzego we Wrocławiu
Dz.U. 2013 poz. 1204 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy"
Dz.U. 2013 poz. 1169 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2013 poz. 1119 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Ośrodkowi pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach"
Dz.U. 2013 poz. 801 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa z siedzibą w Będzinie
Dz.U. 2013 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia
Dz.U. 2013 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Stowarzyszeniu Wiernych "Wspólnota Dobrego Pasterza" z siedzibą w Łazach
Dz.U. 2013 poz. 54 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum "Koordynacja wspólnot Odnowy w Duchu Świętym" z siedzibą w Lublinie
Dz.U. 2012 poz. 1395 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag
Dz.U. 2012 poz. 1377 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi
Dz.U. 2012 poz. 1375 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej" z siedzibą w Lublinie
Dz.U. 2012 poz. 1374 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach
Dz.U. 2012 poz. 813 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Inicjatywa Młodzi Misjom" z siedzibą w Tarnowie
Dz.U. 2012 poz. 428 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2012 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 748 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 89 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1106 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Jana Pawła II"
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1094 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej"
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1000 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 543 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 269 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej"
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1031 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warszawskiej"
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 896 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej"
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 855 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1273 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1039 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu "Księżówka" z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1023 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Świętego Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 957 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej"
Dz.U. 2008 nr 151 poz. 946 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Szczucinie
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 675 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Bydgoskiej"
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 573 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Domowi Formacyjnemu Świętego Wojciecha w Mikoszewie"
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 462 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1729 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Związkowi Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej"
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1092 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 81 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1815 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1427 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej "Sługa Jahwe"
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 650 obowiązujący Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie z budżetu państwa
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 649 obowiązujący Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 648 obowiązujący Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Akademii Katolickiej w Warszawie z budżetu państwa
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 418 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Pomocy " Ad Gentes"
Dz.U. 2006 nr 20 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2032 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie"
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2031 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1601 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1354 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1218 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 674 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 619 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Akademickiemu "Tratwa"
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel"
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 531 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 229 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1852 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1796 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1591 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 71 poz. 653 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana"
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1861 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny"
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1274 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 667 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia"
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 779 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji i Kultury.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 777 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 619 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 527 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Dom na skRAJu"
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 526 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej "Ave".
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 525 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 516 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 472 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 440 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1132 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 884 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 335 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Krakowie.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską o ziemiach pounickich, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 222 wygaśnięcie aktu Układ między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki pozbawiony został przez Rosję, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 487 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o zatwierdzeniu układu z dnia 20 czerwca 1938 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki został pozbawiony przez Rosję.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 242 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 197 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1933 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 939 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza w Czarnocinie w powiecie łódzkim.
M.P. 2023 poz. 1243 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
M.P. 2022 poz. 1127 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r.
M.P. 2021 poz. 1094 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz jego dwóch sekcji: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" na Akademia Katolicka w Warszawie oraz jej dwie sekcje: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum
M.P. 2021 poz. 90 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
M.P. 2019 poz. 1051 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
M.P. 2019 poz. 1046 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej
M.P. 2019 poz. 463 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 396 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę
M.P. 2017 poz. 278 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
M.P. 2016 poz. 1101 obowiązujący Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2016 poz. 896 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce
M.P. 2016 poz. 708 obowiązujący Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2016 poz. 233 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2016 poz. 57 uchylony Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2015 poz. 731 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2015 poz. 518 uchylony Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2015 poz. 280 uchylony Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2014 poz. 1119 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r.
M.P. 2014 poz. 298 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji
M.P. 2014 poz. 297 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II
M.P. 2013 poz. 956 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r.
M.P. 2013 poz. 200 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
M.P. 2010 nr 7 poz. 57 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie poszanowania Krzyża
M.P. 2006 nr 81 poz. 816 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2007 r.
M.P. 2006 nr 4 poz. 69 obowiązujący Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1164 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Międzynarodowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r.
M.P. 2003 nr 50 poz. 772 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w dwudziestą piątą rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jego Świątobliwosci Jana Pawła II
M.P. 2002 nr 15 poz. 247 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzynarodowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.
M.P. 2002 nr 13 poz. 223 obowiązujący Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.
M.P. 1932 nr 8 poz. 10 Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 8 stycznia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rzymsko-katolickiej parafji w Kunowie, gminie Kunów, powiatu opatowskiego.
M.P. 1930 nr 211 poz. 293 Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 16 poz. 120) dla diecezyj: łuckiej i lubelskiej
M.P. 1930 nr 103 poz. 150 Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu - na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U. R.P. Nr 16 , poz. 120) - dla Arcybiskupstwa Wileńskiego i Diecezji Pińskiej